Συμβολαιακή Καλλιέργεια

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ.

Τα φυτώρια Ρωμανά  δημιούργησε το πρόγραμμα το πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας , με σκοπό να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες με παραγωγούς προκειμένου να εργαστούν από κοινού για τη βελτίωση της ποιότητας του αμυγδάλου, την αύξηση της παραγωγής αλλά και τη μείωση του κόστους.

Το πρόγραμμα έχει πολλά οφέλη για τον παραγωγό. 

Μέσω του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας τα Φυτώρια Ρωμανά παρέχουν:

  • Εξασφάλιση  ελάχιστης εγγυημένης τιμής.
  • Πριμοδότηση της τιμή με extra bonus σε περίπτωση που η ποιότητα του προϊόντος ξεπερνά κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Ο παραγωγός από τη πλευρά του δεσμεύεται:

  • Να καλλιεργήσει με δική του δαπάνη μία, εκ των προτεινόμενων από τα Φυτώρια Ρωμανά, ποικιλία αμυγδάλου.
  • Να παραδώσει την παραχθείσα ποσότηταστα Φυτώρια Ρωμανά  αμέσως μετά την συγκομιδή, η οποία να καλύπτει τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές.
  • Να τηρεί ημερολόγιο εργασιών και καλλιεργητικών φροντίδων.

Με απώτερο στόχο την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τον συνεργάτη παραγωγό με σκοπό την σταθερή παραγωγή ποιοτικούαμυγδάλου, την αναβάθμιση της καλλιέργειας, την μείωση του κόστους παραγωγής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Επικοινωνήστε με τα Φυτώρια Ρωμανά για περισσότερες πληροφορίες.