Αμυγδαλιά LRA | Ισπανία
0 comment

Αμυγδαλιά LRA | Ισπανία

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Προμηθευτείτε από τα φυτώρια μας την αμυγδαλιά LRA. Πρόκειται για ένα προϊόν ιστοκαλλιέργειας (υποκείμενο GF 677), που καθιστάται πολύ ανθεκτικό στη μονήλια . 
LRA είναι μια ποικιλία με μεγαλύτερη καρποφορία και είναι αυτογόνιμη.  Προήλθε από διασταύρωση ‘Tuono’ με ‘Ferragnes’ το 1978 στο INRA (Γαλλία) δύο ποικιλίες που καλλιεργούνται εκτεταμένα στη Γαλλία,  και η ίδια είναι εγγεγραμμένη στον Γαλλικό κατάλογο ποικιλιών από το 1991.Με όψιμη ανθοφορία έως τα τέλη Μαρτίου, και περίοδο άνθισης λίγο μετά την ποικιλία Ferragnes. Eίναι μια πολύ αποδοτική καλλιέργεια όπου σε αρδευόμενα εδάφη μπορεί να κάνει και απόδοση 10 με 12 τόνους / εκτάριο ενώ η απόδοση της σε ξηρικά εδάφη κυμαίνεται σε 5-6 τόνους / εκτάριο. Σε σύγκριση με τις παλιές συμβατικές ξηρικές καλλιέργειες -πχ. σιτάρι- η καλλιέργεια της αυγδαλιάς αποδίδει πολλαπλάσια κέρδη σε αντίστοιχα ξηρικά εδάφη. Είναι πολύ ανθεκτική σε μεγάλα υψόμετρα αλλά και σε πολύ ζεστα κλίματα. Ιδανικά εδάφη είναι τα στραγγερά εδάφη.  Είδος αυτογόνιμο που μπορεί να καλλιεργηθεί χωρίς επικονιαστές.  Εισέρχεται γρήγορα σε παραγωγή η οποία είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη ‘Ferragnes’. Παραγωγικότητα χωρίς διακυμάνσεις-  . Το μέγεθος ψίχας είναι μεσαίου μεγέθους.

   

Στις καλλιέργειες της Ισπανίας σε συνάντηση με τους συνεργάτες μας!